Tag Archives: Certyfikaty ekologiczne

Certyfikaty ekologiczne

Certyfikat ekologiczny

Certyfikat ekologiczny jest dokumentem zaświadczającym, że dany produkt spełnia normy i kryteria stanowiące podstawę do nadania symbolu ekologicznego. Podstawowymi kryteriami, jakie stawiają jednostki certyfikujące producentom kosmetyków ekologicznych określają:

składniki dopuszczone do produkcji kosmetyków ekologicznych
procesy, które można stosować przy przetwarzaniu surowców
minimalną zawartość [%] składników naturalnych
dopuszczalny poziom składników syntetycznych (np. konserwantów)
Elementem procesu certyfikacyjnego jest poddanie się producenta regularnym audytom jednostki certyfikującej, które mają na celu zapewnić pełną zgodność ze wszystkimi kryteriami i regułami standardu.

You cannot copy content of this page