Nutrivi peptide Holistic Drink Viridian Nutrition Mille Ulivi Pukka Herbs BetterYou
Kategorie

Cemon

Cemon Po utworzeniu Instytutu Medycyny Homeopatycznej (IMO) w 1947 roku oraz Włoskiej Akademii Medycyny Homeopa tycznej (AIMOH) założonej w 1954 roku w Rzymie przez profesora Antonio Negro postawiono trzeci niezwykły krok w okresie powojennym do przezwyciężenia braku informacji oraz usług dotyczących medycyny homeopatycznej, który notabene był podstawą do utworzenia C.e.m.o.n. w 1970 r. Głównymi tego sprawcami byli Adele Alma Rodriguez oraz wspomniany wcześniej z profesor Antonio Negro z Centrum Medycyny Homeopatycznej " Tommaso Cigliano " w Neapolu. Celem oczywiście było nauczanie i rozprzestrzenianie leków homeopatycznych.

Cemon

Suplementy Cemon

Historia Cemon

C.e.m.o.n. rodzi się z apelem o spójności i potrzebą, która determinuje jej istnienie i jakość planowania. C.e.m.o.n. jest częścią procesu ludzkiego sumienia i ewolucji wiedzy i do tego wymogu ludzkiej historii firma się stosuje.

C.e.m.o.n. zaczyna się jako projekt dyfuzji we Włoszech będący przełomem w wiedzy medycznej jako dziele sztuki i techniki uzdrawiania. Mowa tu oczywiście o lekach homeopatycznych. Historia i tożsamość firmy C.e.m.o.n. są ściśle związane z działalnością dydaktyczną najważniejszych mistrzów XX wieku medycyny homeopatycznej.

Po utworzeniu Instytutu Medycyny Homeopatycznej (IMO) w 1947 roku oraz Włoskiej Akademii Medycyny Homeopa tycznej (AIMOH) założonej w 1954 roku w Rzymie przez profesora Antonio Negro postawiono trzeci niezwykły krok w okresie powojennym do przezwyciężenia braku informacji oraz usług dotyczących medycyny homeopatycznej, który notabene był podstawą do utworzenia  C.e.m.o.n. w 1970 r. Głównymi tego sprawcami byli Adele Alma Rodriguez oraz wspomniany wcześniej z profesor Antonio Negro z Centrum Medycyny Homeopatycznej " Tommaso Cigliano " w Neapolu. Celem oczywiście było nauczanie i rozprzestrzenianie leków homeopatycznych.

Praca dydaktyczna rozpoczęła się w 1970/1971 roku akademickim. 70 osób, w tym lekarze i studenci medycyny mogli zapisać się wówczas na pierwszy rok studiów. Trzy letni program nauczania obejmował liczne kursy prowadzone w Neapolu i Rzymie. C.e.m.o.n. rozpoczyna wielkie i trudne dzieło stworzenia organizacji, która nie tylko mieściłaby się w Neapolu, ale była również dostępna w całych Włoszech.

Seria ciężkich lat pracy następujących po sobie była niezbędna do stworzenia struktury grupy roboczej biorącej pod uwagę wiele aspektów organizacyjnych związanych z nauczaniem ogólnym, nauczaniem klinicznym oraz z dostępnością leków homeopatycznych . W tej fazie swojej organizacji, Ce.m.o.n. zdaje sobie sprawę z konieczności sporządzenia listy ultramolekularnej na dawkach, tak aby były zgodne z potrzebami. Dzięki temu każdy stoi przed wolnym wyborem ile danego leku może zażyć. To powoduje, że zaufanie do leków homeopatycznych wzrasta niewspółmiernie. Ze względu na brak informacji i usług było to wówczas bardzo trudne, aby non-stop były zapewnione środki zaradcze posiadające najwyższą jakość i niezawodność.

Rozwój medycyny homeopatycznej i nauczania prowadzi do powstania stowarzyszenia LUIMO (Libera Università Internazionale Di Medicina Omeopatica w 1977 roku, które stanowi międzynarodowe centrum i punkt odniesienia dla ludzi, poświęcających się medycynie homeopatycznej. Ci ludzie chcą oczywiście uczyć się i porównać swoje doświadczenia kliniczne oraz badania dydaktyczne.

Od jego założenia, historia C.e.m.o.n. jest źródłem dyfuzji inicjatyw i synonimem działania zgodnie z zestawem zasad i standardów w rozwoju know-how, tak by społeczeństwo mogło korzystać z produktów C.e.m.o.n. mających na celu przywracanie zdrowia w sposób odpowiedni dla każdego pacjenta  i zgodnie z jego/jej osobistymi cechami oraz w harmonii z naturą.

Cemon

Cemon - wizja i misja

Opieka i rozwijanie swojej tożsamości. Tak C.e.m.o.n. wykonuje swoją misję wspierania pacjentów, lekarzy i farmaceutów przez eksperymentalną i deontologiczna wiedzę, która nie uznaje choroby jako czysty medyczno-biologicznym przypadek rozwiązywany przez narkotyk, ale wyobraża sobie ją jako zdarzenie biograficzne i społeczne.

Zadaniem C.e.m.o.n. jest wspieranie stanu gojenia przywracającego człowiekowi równowagę, podczas którego jest aktywnie sam.

Misja C.e.m.o.n. wykracza poza zwykłą produkcję i komercjalizację swoich produktów i usług oraz zakłada odpowiedzialność naukową i debaty publicznej na temat zdrowia, przeznaczony jako stanu równowagi, który jest dynamiczny, indywidualne i nierozerwalnie związane z dynamiką ekologicznych i społecznych.

To jest misja C.e.m.o.n.: w służbie dzisiejszego człowieka, w służbie człowieka przyszłości, w celu tworzenia nowych zrównoważonych i ekologicznych, zrównoważonych kultur i stylu życia.

Wizja i działania C.e.m.o.n. są inspirowane praktyczną wiedzą potwierdzającą, że człowiek jest całkowicie stworzony do samodzielnego bilansowania, jego badanie zjawisk przyrodniczych i społecznych pozwala mu odróżnić uczciwe i dobre od szkodliwych, aby mógł rozwinąć etykę, myśl naukową i techniczną sztuki zgodnie z naturą i kosmosem do których należy.

Według C.e.m.o.n. filozofia , nauka i technologia pomagają człowiekowi w poszukiwaniu równowagi w projekcie zrównoważonego rozwoju samego siebie w naturze. Według C.e.m.o.n. życie ludzkie jest naturalnym cyklem i projektem, które muszą być chronione.

C.e.m.o.n. jest wyrazem człowieka, który wie, ewoluuje, zauważa i uznaje (z fizyką kwantową i najnowszymi osiągnięciami nauk biologicznych), że istotne zjawiska wykraczają poza czystą morfologię fizyko-chemiczną.
C.e.m.o.n. praktykuje deontologiczną naukową ustawę opartą na 200 latach klinicznych i eksperymentalnych naturalnych dowodach i terminach medyczno-farmakologicznej interwencji polegającej na obserwacji tendencji natury do samodzielnego bilansowania, unikając wymiany z tym co jest naturalne, z tym co jest sztuczne.

Produkcja i usługi C.e.m.o.n. są częścią działań, które obsługują sieć życia i które są realizowane w związku z zaawansowaną naukową wizją dynamiki życia systemów, które nie są liniowe. Te trudne niekiedy prace badawcze w dużej mierze inspirują C.e.m.o.n. Firma rośnie w odniesieniu do kultury i z pełną odpowiedzialnością, wprowadza na rynek produkty, które przywrócą zdrowie korespondujące do indywidualności i poszanowania dla osób i dla planety.

Rozgłoszenie projektu C.e.m.o.n. we Włoszech było bardzo ważnym przełomem w wiedzy medycznej, przeznaczonej jako sztuka i technika uzdrawiania, homeopatyczna medycyna i historia świadczy o tej odpowiedzialności.

To jest misja C.e.mo.n. w służbie dzisiejszego człowieka w służbie człowieka przyszłości , w celu tworzenia nowych zrównoważonych i ekologicznych , zrównoważonych kultury i stylu życia

Cemon suplementy diety

Cemon - Firma

Cemon wraz z najznakomitszymi pracownikami i tłem nauki i biznesu dąży do dostarczania farmaceutyków z homeopatycznym remedium zgodnymi z wymogami kodeksu leków medycznych i homeopatycznych , a także szerokiego wachlarzu produktów nieinwazyjnych dla poprawy zdrowia i dobrego samopoczucia. Cemon jako instytucja chce zapewnić  lekarzy leczących za pomocą homeopatii, że mogą na niej polegać i mieć pewność, że po ich rozpoznaniu problemu, zapisane przez nich lekarstwa będą skutecznie uzdrawiać chore komórki. Zaś w aptece ich pacjenci znajdą lekarstwa, które zostały przygotowane z najwyższą starannością. Bo to właśnie ona jest podstawowym warunkiem dynamicznej skuteczności. Cemon zobowiązany jest do obranego  stanowiska w kodeksie leków homeopatycznych we Włoszech w odpowiedzi na lekarzy i farmaceutów, którzy wprowadzają w życie ich wiarę w Cemon. Suplementy diety Cemon są sprawdzane podczas eksperymentów i badań na ludziach zdrowych potwierdzone licznymi dowodami klinicznymi. Firma Cemon i jej osobista historia ściśle jest związana z naukami dydaktycznymi  w szkołach medycznych XX wieku. Projektem na przyszłość  jest  doprowadzenie do kulturalnej i naukowej zmiany tak aby dać instrumenty terapeutyczne o znaczącej wartości leczniczej.  Jakość substancji stosowanych w układach ultra-molekularnych jest zgodna z potrzebami i swobodą terapeutycznego wyboru. Ponadto są połączone ze zobowiązaniem do świadczenia innych form wsparcia i terapii produktami  do pielęgnacji osobistej. Produkty te są skierowane do wszystkich grup społecznych i psychofizycznych czynników zdrowotnych.

Przetłumaczono ze strony: www.cemon.eu.

Dane producenta suplementów ekologicznych:

via Antonio Gramsci, 18 - 80122
Napoli - Italia
Tel. +39 0817614707
Fax +39 0817613665
info@cemon.eu
strona: www.cemon.eu.

Zobacz listę marek

Metody płatności
 
 
@media all and (max-width: 537px) { .top-logo{ float:left; } }