Lipid Systems Sp. z o.o. powstała w 2009 roku w wyniku sytuacji rynkowej, w której to mocno poszukiwano nowych substancji czynnych, które mogą przyczynić się z kolei do powstania zupełnie nowych na rynku leków. Wykorzystując aktualna sytuację na rynku leków, posiadany potencjał badawczy oraz zdobyte już doświadczenie w opracowywaniu leków liposomowych firma podjęła w pierwszej kolejności prace nad wdrożeniem na rynek polski i europejski generyku nano-leku a następnie, po osiągnięciu zdolności produkcyjnych i zorganizowaniu odpowiedniego zaplecza badawczego podjęcia prac nad oryginalnym produktem opartym o nanoagregacyjną postać liposomową.

BADANIA JAKOŚCI PRODUKTÓW W TECHNOLOGII LIPOSHELL®
Produkty w technologii LIPOSHELL®* wytwarzane są w najwyższych standardach jakościowych, w oparciu o innowacyjne procesy produkcyjne, nadające im cechy unikalne na skalę światową.

Jakość naszych produktów poddawana jest regularnym kontrolom zarówno podczas procesu produkcyjnego, jak i w niezależnych laboratoriach mikrobiologicznych.

Preparat ASCOLIP® spełnia zarówno normy PN-EN 7218:2008/A1:2013–10, jak i Farmakopei Polskiej wydanie X, zasadne dla preparatów doustnych. Spełnienie w/w wymagań zapewnia odpowiednią jakość surowców farmaceutycznych, środków spożywczych i produktów leczniczych, co gwarantuje jakość i bezpieczeństwo ich stosowania.
* LIPOSHELL® – opatentowana technologia – zgłoszenie międzynarodowe nr PCT/EP2018/057400

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ LIPOSOMÓW LIPOSHELL® POTWIERDZONA W BADANIACH
Liposomy LIPOSHELL® są efektem wieloletnich prac multidyscyplinarnego zespołu polskich naukowców.
Liposomy LIPOSHELL® charakteryzuje najwyższa jakość, optymalny rozmiar, jednorodna wielkość i wysoka stabilność liposomów, co zostało potwierdzone w badaniach.

LIPOSOMY LIPOSHELL® ZASTOSOWANE W PREPARACIE ASCOLIP® SĄ W OPTYMALNYM ROZMIARZE, CO ZAPEWNIA SKUTECZNE DOTARCIE DO TKANEK.

Lipid Systems

Badanie prowadzone techniką dynamicznego rozpraszania światła (DLS)
Liposomy wytworzone w technologii LIPOSHELL® są określane za pomocą techniki dynamicznego rozpraszania światła na urządzeniu Malvern ZetaSizer NanoZS, która określa średnicę hydrodynamiczną liposomów. Pomiary zostały wykonane w firmie Lipid Systems, oraz potwierdzone w Katedrze Inżynierii Biomedycznej Politechniki Wrocławskiej.

Każda wytworzona seria produktu ASCOLIP® jest charakteryzowana pod względem wielkości liposomów, których średni rozmiar wynosi 170 nm +/- 15%.

LIPOSOMY LIPOSHELL® ZASTOSOWANE W PREPARACIE ASCOLIP® SĄ JEDNORODNE W ROZMIARZE, CO ZAPEWNIA WYSOKĄ, POWTARZALNĄ JAKOŚĆ PRODUKTU.

Lipid Systems

Badanie prowadzone techniką dynamicznego rozpraszania światła (DLS)
W technice dynamicznego rozpraszania światła (DLS), oprócz rozkładu rozmiarów, produkt ASCOLIP® jest również oceniany pod względem jednorodności populacji liposomów. Na podstawie pomiarów rozpraszania światła, wyliczana jest funkcja korelacyjna (pomarańczowe gwiazdki na wykresie). Do uzyskanych punktów pomiarowych dopasowywana jest funkcja modelowa, która jeśli dobrze pokrywa się ze zmierzonymi punktami mówi o tym, iż liposomy są jednorodne i dobrze scharakteryzowane.Współczynnik polidyspersyjności dla preparatu ASCOLIP® wynosi mniej niż 0,15. Wartość współczynnika mieści się w przedziale od 0 do 1. Im większa jego wartość, tym liposomy są mniej jednorodne.

Produkt ASCOLIP® posiada najbardziej jednorodną populację liposomów spośród zbadanych produktów dostępnych na rynku.Badania przeprowadzono w firmie Lipid Systems oraz potwierdzono w Katedrze Inżynierii Biomedycznej na Politechnice Wrocławskiej.

LIPOSOMY LIPOSHELL®, W PREPARACIE ASCOLIP®, SĄ NAJMNIEJSZE SPOŚRÓD BADANYCH PREPARATÓW KONKURENCYJNYCH.

Lipid Systems

Badania porównawcze przeprowadzone równolegle w firmie Lipid Systems oraz w katedrze Inżynierii Biomedycznej Politechniki Wrocławskiej w roku 2017.
Badania porównawcze przeprowadzone równolegle w firmie Lipid Systems oraz w Katedrze Inżynierii Biomedycznej Politechniki Wrocławskiej na produktach komercyjnych wskazują, iż technologia LIPOSHELL® pozwala uzyskać najmniejsze pod względem rozmiarów oraz najbardziej jednorodne liposomy.

Preparaty konkurencyjne, wytwarzane przez uznane firmy międzynarodowe (m.in. z USA), posiadają liposomy co najmniej dwa razy większe w rozmiarze.

ASCOLIP® ZAPEWNIA WYŻSZE STĘŻENIE WITAMINY C WE KRWI, KTÓRE UTRZYMUJE SIĘ DŁUŻEJ W PORÓWNANIU Z TRADYCYJNĄ FORMĄ DOUSTNĄ.

Lipid Systems

Wyniki badania przeprowadzonego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym we Wrocławiu. Lekarz prowadzący prof. Wojciech Witkiewicz. Numer zgody komisji bioetycznej: KB/5/2016.
ASCOLIP® zapewnia wyższe stężenie witaminy C we krwi, które utrzymuje się dłużej w porównaniu z tradycyjną formą doustną.

Zastosowanie liposomów LIPOSHELL® w preparacie ASCOLIP® pozwala na:
– osiągnięcie wysokiej wydajności w transporcie witaminy C do organizmu
– dwukrotne wydłużenie czasu trwania witaminy C w krwioobiegu*
– uzyskanie ok. 70% wyższego stężenia witaminy C we krwi*

Badania przeprowadzono na zdrowych ochotnikach w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym we Wrocławiu. Stężenia oznaczono za pomocą techniki HPLC oraz detekcji UV-VIS w oparciu o metody literaturowe dotyczące właściwego zbierania próbek krwi do oznaczeń witaminy C (European Journal of Clinical Nutrition (2007) 61, 1233–1236; doi:10.1038/sj.ejcn.1602655; published online 7 February 2007).

*Łukawski M., et.al.;Pharmacological and pharmacokinetic studies of oral liposomal Vitamin C formulated with LipoShell® technology compared to the free form; Journal of Liposome Research, 07’2019 (PDF)

TECHNOLOGIA LIPOSOMALNA
CZYM JEST TECHNOLOGIA LIPOSOMALNA LIPOSHELL®*?
Badania nad technologią liposomalną prowadzone są od lat 60-tych. Interesowało się nią wielu naukowców, którzy poszukiwali metody ułatwiającej dostarczanie substancji aktywnych do określonych narządów i tkanek.
Istnieje wiele dróg transportu substancji biologicznie ważnych dla organizmu. Nie wszystkie jednak gwarantują wysoką efektywność oraz stabilność dostarczanych składników.
Zastosowanie wysokiej jakości technologii LIPOSHELL® pozwala na dostarczenie substancji aktywnej:
ZDJ1
Kluczowym elementem innowacyjnej technologii LIPOSHELL® są precyzyjnie zaprojektowane LIPOSOMY.
*LIPOSHELL® – opatentowana technologia – zgłoszenie międzynarodowe nr PCT/EP2018/057400

CZYM SĄ LIPOSOMY LIPOSHELL®?
Liposomy LIPOSHELL® są efektem wieloletnich prac multidyscyplinarnego zespołu polskich naukowców. Liposomy LIPOSHELL® to sferyczne nośniki o średnicy 170 nanometrów +/- 15 %.
Zbudowane są z podwójnej błony lipidowej, wypełnionej fazą wodną. Błona lipidowa liposomów LIPOSHELL® jest złożona z fosfolipidów, które mogą oddziaływać zarówno z wodą jak i z tłuszczami.
W innowacyjnym procesie tworzenia liposomów LIPOSHELL® wykorzystano naturalne zachowanie fosfolipidów, które w roztworze wodnym i w odpowiednio stworzonych warunkach formują nano-pęcherzyki.
Z uwagi na podobieństwo do naturalnie występujących w organizmie błon komórkowych, liposomy LIPOSHELL® charakteryzuje wysoka stabilność strukturalna umożliwiająca długotrwałe i stabilne zamknięcie substancji aktywnych w ich wnętrzu.
Właśnie to podobieństwo do błon biologicznych występujących w organizmie człowieka powoduje, że są one nietoksyczne i biozgodne.
Liposomy LIPOSHELL® to najwyższej jakości nośniki o wysokiej stabilności, homogeniczne pod względem rozmiaru.

NA CZYM POLEGA INNOWACYJNOŚĆ TECHNOLOGII LIPOSHELL®?

Innowacyjność
W przeciwieństwie do klasycznych form leków farmakologicznych, takich jak: tabletki, kapsułki, maści, kremy lub krople, liposomy LIPOSHELL® zapewniają długotrwałe utrzymanie stałego poziomu substancji aktywnej w obszarze docelowym.

Innowacyjna technologia LIPOSHELL® to:
– zwiększona biodostępność transportowanych substancji,
– skuteczna ochrona transportowanych substancji aktywnych przed działaniem czynników degradacyjnych takich jak: niskie pH, obecność wolnych rodników,
– optymalizacja dawkowania,
– wzrost skuteczności terapii.

Ochrona przed czynnikami degradacyjnymi
Istnieje wiele czynników, które mogą niekorzystnie wpływać na jakość substancji aktywnych i ich biodostępność.

Są to między innymi:
– wilgoć, tlen, temperatura,
– enzymy trawienne (już w jamie ustnej), sok żołądkowy, sole żółci,
– przyjmowane leki,
– mikroflora jelitowa (zarówno bakterie dobroczynne, jak i patogeny).
Technologia liposomalna LIPOSHELL® chroni substancję aktywną przed w/w czynnikami. W liposomach LIPOSHELL® substancja aktywna zamknięta jest wewnątrz podwójnej warstwy fosfolipidów, która zapewnia jej długotrwałą ochronę i stabilność.

Wysoka jakość
Zawartość wysokiej jakości fosfolipidów – głównego budulca liposomów LIPOSHELL®, a także precyzyjny dobór parametrów procesowych sprawia, że technologię LIPOSHELL® wyróżnia innowacyjność i wysoka jakość. Technologia LIPOSHELL® umożliwia zamykanie szerokiego spektrum substancji aktywnych w liposomach o jednorodnej budowie i takich samych właściwościach.

Zwiększona biodostępność
Strukturalne podobieństwo liposomów LIPOSHELL® do błon biologicznych występujących w organizmie człowieka umożliwia wysoką biodostępność i efektywne przenikanie substancji aktywnych w technologii liposomalnej LIPOSHELL® do wnętrza komórek – miejsca docelowego.

TECHNOLOGIA LIPOSHELL® – BIOINŻYNIERIA I MEDYCYNA
Technologia LIPOSHELL® ma wiele zastosowań, dlatego prace nad nowym produktem zawsze rozpoczyna się od projektowania inżynieryjnego. Pozwala to osiągnąć najbardziej optymalną strukturę liposomu, co przekłada się na skuteczny transport substancji do docelowego miejsca jej działania.

W kolejnym kroku wyniki projektowania inżynieryjnego sprawdzane są w modelach laboratoryjnych, a następnie w badaniach potwierdzających skuteczność nowego rozwiązania. Finalna postać liposomowa wybranej substancji aktywnej trafia do produkcji. Produkty w technologii LIPOSHELL® wytwarzane są zgodnie z wysokimi standardami jakościowymi, w oparciu o innowacyjne procesy produkcyjne nadające im cechy unikalne w skali światowej. Innowacyjna technologia liposomalna LIPOSHELL® jest inspirowana dynamiką molekularną, co czyni ją najbardziej nowoczesnym i wydajnym sposobem transportu substancji aktywnej w organizmie.

ZASTOSOWANIE LIPOSOMÓW
Liposomy dzięki swoim unikalnym właściwościom mają zastosowanie w różnych dziedzinach nauki, między innymi:
– w medycynie i farmacji (m.in.: w onkologii, okulistyce, dermatologii, genetyce) jako nośniki leków, witamin czy składników mineralnych,
– w dermokosmetyce i kosmetyce.