Invex remedies jest firmą posiadającą prawie 30 letnie już doświadczenie, bowiem na rynku zaistniała w 1987 roku pod początkowo podobnie brzmiącą nazwą Inwex. Z czasem firma została nieco przekształcona w oparciu o technologię Jednostki Innowacyjno – Wdrożeniowej INWEX. Firma ta zajmuje się produkcja i sprzedażą ekologicznych środków chemicznych. Główny jej założyciel Pan Stanisław Szczepaniak jest bardzo wybitnym wynalazcą, który może się poszczycić ponad 150 patentami, które znalazły uznanie nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Wiele z tych wynalazków zostało uhonorowanych licznymi medalami i nagrodami przyznawanymi na targach wynalazczości. Pan Stanisław Szczepaniak jest z wykształcenia chemikiem i absolwentem uniwersytetu toruńskiego. Początki jego pracy zawodowej to placówki badawczo-rozwojowe w Kielcach.

Invex remedies

Podstawą merytoryczną firmy Invex Remedies jest bez wątpienia wieloletnie doświadczenie dwóch pokoleń właścicieli, którzy swoje pasje tworzenia połączyli z notorycznie zgłębianą wiedzą. Wynikiem ich działań jest wykreowanie marki o bardzo silnych podstawach i wartościach bliskich każdemu człowiekowi czynu. Można śmiało stwierdzić, że firma Invex Remedies w głównej mierze opiera się na członkach rodziny samego właściciela, bowiem razem z nim pracują jego dzieci tj. córka i syn oraz synowa. Wszyscy są z wykształcenia chemikami co bez wątpienia jest przyczynkiem do dużej ekspansji wynalazczością w tym jakże dla wielu trudnym temacie.

Invex remedies

Misja firmy
Produkty Invex Remedies tworzone są przed wszystkim z myślą o naszym zdrowiu i przyszłych pokoleniach. To człowiek a w szczególności jego zdrowie jest we wszystkich działaniach firmy najważniejszy. Początek tych działań początkowo skupił się na samym właścicielu, u którego w 2002 roku lekarze stwierdzili potężnego tętniaka aorty. Pan Stanisław postanowił wziąć sprawę we własne ręce pomimo wyznaczonej już w bardzo niedalekiej przyszłości skomplikowanej i zarazem ryzykownej operacji, do której notabene miał się przygotowywać fizycznie i psychicznie. Operacja ta nie została w rezultacie przeprowadzona. Biorąc pod uwagę wyniki badań swojego organizmu stwierdził, że jedną z przyczyn tego złego stanu rzeczy jest nieodpowiednia zawartość minerałów w jego organizmie. I tak zaczął swoją podróż z tworzeniem ekologicznych suplementów diety, która trwa do dzisiaj i dzięki którym wrócił do zdrowia nie tylko sam wynalazca, ale wielu innych ludzi. Produkty Invex Remedies są właśnie połączeniem 30 letniego doświadczenia z najnowocześniejszą w skali światowej technologię monojonową. To one sprawiają, że nasz świat jest bezpieczniejszy bowiem nabyliśmy umiejętność czerpania z natury.

Początki technologii monojonowej
Invex Remedies jest nowoczesną firmą o bardzo jasno określonych priorytetach. Ciągły i nieprzerwany rozwój jest swoistym kołem napędowym wszystkich działań firmy. Stałe parcie do przodu, przeprowadzanie licznych badań związane jest oczywiście z podążaniem za potrzebami współczesnego człowieka. Liczne patenty i wynalazki będące ich własnym pomysłem służą przede wszystkim do poprawy jakości życia. Jedynie żyjąc w zgodzie z naturą i w harmonii z rytmem własnego serca jesteśmy w stanie właściwie dbać o wewnętrzny stan ducha i ciała. Kolejne prace naukowe to swoiste poszukiwania odpowiedzi na trudne pytania i zagadnienia. Firma Invex Remedies posiada bardzo zaawansowaną technologicznie linię produkcyjną pozwalającą wprowadzić równie zaawansowane myśli w czyn czego produktem są oczywiście ekologiczne suplementy diety. Dzielenie się efektami badań z naszymi klientami jest w zasadzie nadrzędnym celem firmy Invex Remedies.

Invex remedies

Strona internetowa producenta: http://www.invexremedies.pl/