Cemon
Utworzenie firmy Cemon miało dużo wcześniej swoje początki w istniejących dużo wcześniej instytucjach medycznych. Pierwszym krokiem w celu zainicjowania wspomnianej firmy było utworzenie Włoskiej Akademii Medycyny Homeopatycznej (AIMOH) już w 1954 roku w Rzymie przez profesora Antonio Negro. Drugim krokiem było utworzenie w 1947 roku Instytutu Medycyny Homeopatycznej (IMO). Dopiero w okresie powojennym postawiono trzeci niezwykły krok do przezwyciężenia braku informacji oraz usług dotyczących medycyny homeopatycznej, który notabene był podstawą do utworzenia Cemon w 1970 r. Głównymi tego sprawcami byli Adele Alma Rodriguez oraz wspomniany wcześniej z profesor Antonio Negro z Centrum Medycyny Homeopatycznej ” Tommaso Cigliano ” w Neapolu. Celem oczywiście było nauczanie i rozprzestrzenianie leków homeopatycznych.

Historia Cemon

C.e.m.o.n. rodzi się z apelem o spójności i potrzebą, która determinuje jej istnienie i jakość planowania. Cemon jest częścią procesu ludzkiego sumienia i ewolucji wiedzy i do tego wymogu ludzkiej historii firma się stosuje.

C.e.m.o.n. zaczyna się jako projekt dyfuzji we Włoszech będący przełomem w wiedzy medycznej jako dziele sztuki i techniki uzdrawiania. Mowa tu oczywiście o lekach homeopatycznych. Historia i tożsamość firmy Cemon są ściśle związane z działalnością dydaktyczną najważniejszych mistrzów XX wieku medycyny homeopatycznej.

Po utworzeniu Instytutu Medycyny Homeopatycznej (IMO) w 1947 roku oraz Włoskiej Akademii Medycyny Homeopatycznej (SIMOH) założonej w 1954 roku w Rzymie przez profesora Antonio Negro postawiono trzeci niezwykły krok w okresie powojennym do przezwyciężenia braku informacji oraz usług dotyczących medycyny homeopatycznej, który notabene był podstawą do utworzenia  Cemon w 1970 r. Głównymi tego sprawcami byli Adele Alma Rodriguez oraz wspomniany wcześniej z profesor Antonio Negro z Centrum Medycyny Homeopatycznej “Tommaso Cigliano” w Neapolu. Celem oczywiście było nauczanie i rozprzestrzenianie leków homeopatycznych.

Praca dydaktyczna rozpoczęła się w 1970/1971 roku akademickim. 70 osób, w tym lekarze i studenci medycyny mogli zapisać się wówczas na pierwszy rok studiów. Trzy letni program nauczania obejmował liczne kursy prowadzone w Neapolu i Rzymie. Cemon rozpoczyna wielkie i trudne dzieło stworzenia organizacji, która nie tylko mieściłaby się w Neapolu, ale była również dostępna w całych Włoszech.

Seria ciężkich lat pracy następujących po sobie była niezbędna do stworzenia struktury grupy roboczej biorącej pod uwagę wiele aspektów organizacyjnych związanych z nauczaniem ogólnym, nauczaniem klinicznym oraz z dostępnością leków homeopatycznych . W tej fazie swojej organizacji, Cemon zdaje sobie sprawę z konieczności sporządzenia listy ultramolekularnej na dawkach, tak aby były zgodne z potrzebami. Dzięki temu każdy stoi przed wolnym wyborem ile danego leku może zażyć. To powoduje, że zaufanie do leków homeopatycznych wzrasta niewspółmiernie. Ze względu na brak informacji i usług było to wówczas bardzo trudne, aby non-stop były zapewnione środki zaradcze posiadające najwyższą jakość i niezawodność.

Rozwój medycyny homeopatycznej i nauczania prowadzi do powstania stowarzyszenia LUIMO (Libera Università Internazionale Di Medicina Omeopatica w 1977 roku, które stanowi międzynarodowe centrum i punkt odniesienia dla ludzi, poświęcających się medycynie homeopatycznej. Ci ludzie chcą oczywiście uczyć się i porównać swoje doświadczenia kliniczne oraz badania dydaktyczne.

Od jego założenia, historia C.e.m.o.n. jest źródłem dyfuzji inicjatyw i synonimem działania zgodnie z zestawem zasad i standardów w rozwoju know-how, tak by społeczeństwo mogło korzystać z produktów Cemon mających na celu przywracanie zdrowia w sposób odpowiedni dla każdego pacjenta  i zgodnie z jego/jej osobistymi cechami oraz w harmonii z naturą.

Cemon

Cemon – wizja i misja

Opieka i rozwijanie swojej tożsamości. Tak C.e.m.o.n. wykonuje swoją misję wspierania pacjentów, lekarzy i farmaceutów przez eksperymentalną i deontologiczna wiedzę, która nie uznaje choroby jako czysty medyczno-biologicznym przypadek rozwiązywany przez narkotyk, ale wyobraża sobie ją jako zdarzenie biograficzne i społeczne.

Zadaniem Cemon jest wspieranie stanu gojenia przywracającego człowiekowi równowagę, podczas którego jest aktywnie sam.

Misja C.e.m.o.n. wykracza poza zwykłą produkcję i komercjalizację swoich produktów i usług oraz zakłada odpowiedzialność naukową i debaty publicznej na temat zdrowia, przeznaczony jako stanu równowagi, który jest dynamiczny, indywidualne i nierozerwalnie związane z dynamiką ekologicznych i społecznych.

To jest misja Cemon: w służbie dzisiejszego człowieka, w służbie człowieka przyszłości, w celu tworzenia nowych zrównoważonych i ekologicznych, zrównoważonych kultur i stylu życia.

Wizja i działania C.e.m.o.n. są inspirowane praktyczną wiedzą potwierdzającą, że człowiek jest całkowicie stworzony do samodzielnego bilansowania, jego badanie zjawisk przyrodniczych i społecznych pozwala mu odróżnić uczciwe i dobre od szkodliwych, aby mógł rozwinąć etykę, myśl naukową i techniczną sztuki zgodnie z naturą i kosmosem do których należy.

Według Cemon filozofia , nauka i technologia pomagają człowiekowi w poszukiwaniu równowagi w projekcie zrównoważonego rozwoju samego siebie w naturze. Według C.e.m.o.n. życie ludzkie jest naturalnym cyklem i projektem, które muszą być chronione.

C.e.m.o.n. jest wyrazem człowieka, który wie, ewoluuje, zauważa i uznaje (z fizyką kwantową i najnowszymi osiągnięciami nauk biologicznych), że istotne zjawiska wykraczają poza czystą morfologię fizyko-chemiczną. Cemon praktykuje deontologiczną naukową ustawę opartą na 200 latach klinicznych i eksperymentalnych naturalnych dowodach i terminach medyczno-farmakologicznej interwencji polegającej na obserwacji tendencji natury do samodzielnego bilansowania, unikając wymiany z tym co jest naturalne, z tym co jest sztuczne.

Produkcja i usługi C.e.m.o.n. są częścią działań, które obsługują sieć życia i które są realizowane w związku z zaawansowaną naukową wizją dynamiki życia systemów, które nie są liniowe. Te trudne niekiedy prace badawcze w dużej mierze inspirują C.e.m.o.n. Firma rośnie w odniesieniu do kultury i z pełną odpowiedzialnością, wprowadza na rynek produkty, które przywrócą zdrowie korespondujące do indywidualności i poszanowania dla osób i dla planety.

Rozgłoszenie projektu Cemon we Włoszech było bardzo ważnym przełomem w wiedzy medycznej, przeznaczonej jako sztuka i technika uzdrawiania, homeopatyczna medycyna i historia świadczy o tej odpowiedzialności.

To jest misja Cemon w służbie dzisiejszego człowieka w służbie człowieka przyszłości , w celu tworzenia nowych zrównoważonych i ekologicznych, zrównoważonych kultury i stylu życia

Cemon – Firma

Cemon wraz z najznakomitszymi pracownikami i tłem nauki i biznesu dąży do dostarczania farmaceutyków z homeopatycznym remedium zgodnymi z wymogami kodeksu leków medycznych i homeopatycznych , a także szerokiego wachlarzu produktów nieinwazyjnych dla poprawy zdrowia i dobrego samopoczucia. Cemon jako instytucja chce zapewnić  lekarzy leczących za pomocą homeopatii, że mogą na niej polegać i mieć pewność, że po ich rozpoznaniu problemu, zapisane przez nich lekarstwa będą skutecznie uzdrawiać chore komórki. Zaś w aptece ich pacjenci znajdą lekarstwa, które zostały przygotowane z najwyższą starannością. Bo to właśnie ona jest podstawowym warunkiem dynamicznej skuteczności. Cemon zobowiązany jest do obranego stanowiska w kodeksie leków homeopatycznych we Włoszech w odpowiedzi na lekarzy i farmaceutów, którzy wprowadzają w życie ich wiarę w Cemon. Ekologiczne suplementy diety podobnie jak suplementy Cemon są sprawdzane podczas eksperymentów i badań na ludziach zdrowych potwierdzone licznymi dowodami klinicznymi. Firma Cemon i jej osobista historia ściśle jest związana z naukami dydaktycznymi w szkołach medycznych XX wieku. Projektem na przyszłość jest doprowadzenie do kulturalnej i naukowej zmiany tak aby dać instrumenty terapeutyczne o znaczącej wartości leczniczej. Jakość substancji stosowanych w układach ultra-molekularnych jest zgodna z potrzebami i swobodą terapeutycznego wyboru. Ponadto są połączone ze zobowiązaniem do świadczenia innych form wsparcia i terapii produktami  do pielęgnacji osobistej. Produkty te są skierowane do wszystkich grup społecznych i psychofizycznych czynników zdrowotnych.

Cemon

Manifest

W Cemon Centrum każde działanie jest realizowane z odpowiedzialnością, profesjonalizmem, przejrzystością i zaangażowaniem społecznym. Szanowanie praw i godności pracowników ma fundamentalne znaczenie, jak również dbałość o środowisko i jego ochronę. Wszyscy współpracownicy dążą do rozwoju lojalnych relacji z lekarzami, współpracownikami, instytucjami, partnerami biznesowymi, klientami i opinią publiczną.

Kultura naukowa i korporacyjna Cemon jest w stanie dostarczyć farmaceucie środek homeopatyczny zgodny z farmakopeą homeopatyczną i szereg nieinwazyjnych środków homeopatycznych. Ponadto centrum czuje się odpowiedzialne za zagwarantowanie homeopatowi, że jego pacjenci znajdą homeopatyczne środki zaradcze najwyższej jakości – podstawowy wymóg ich skuteczności – w aptece.

Cemon zobowiązuje się do przestrzegania wytycznych farmakopei związanych z medycyną homeopatyczną we Włoszech, będąc odpowiedzialnymi przed lekarzami, farmaceutami i pacjentami, którzy pokładają zaufanie w firmie.

Centrum ma ugruntowane realia, a jego historia wiąże się z działalnością edukacyjną największych mistrzów homeopatii z XX wieku.

Cemon ma projekt dotyczący przyszłej transformacji naukowej i kulturowej: dostarczając narzędzie leczenia mające zasłużoną wartość i miejsce wśród elementów definiujących zdrowie.

Klienci otrzymują wysokiej jakości asortyment produktów homeopatycznych i naturalną linię kosmetyków. Różnorodność potencjałów wewnątrzcząsteczkowych zgodna z potrzebami i swobodą wyboru leczenia oraz zaangażowanie w dostarczanie produktów do pielęgnacji osobistej.

Nasze wartości

Wizją leżąca u podstaw Cemon jest działanie czerpania inspiracji z starożytnej wiedzy stwierdzającej, że człowiek jest “całością”, która dąży do równowagi. Jego zdolność do obserwowania zjawisk naturalnych i społecznych pozwala mu oddzielić to, co słuszne i korzystne od tego, co szkodliwe, i rozwijać etykę, myśl naukową i sztukę techniczną zgodną z naturą i kosmosem tam, gdzie należy.
Do roku 2008 nauka i technologia są niezbędne człowiekowi, aby osiągnąć równowagę w projekcie samowystarczalności w Naturze. Człowiek, życie, przyroda to cykle i projekty, które mają być chronione i Cemon jest wyrazem człowieka, który wie i ewoluuje oraz zauważa, że ​​istotne zjawiska wykraczają poza samą fizyczną i chemiczną morfologię.
Ośrodek działa zgodnie z deontologicznym statusem naukowym opartym na 200-letnim doświadczeniu klinicznym i eksperymentalnym Prawa Podobieństwa. Łączy się interwencję medyczno-farmakologiczną z obserwacją Natury, która ma tendencję do samokontroli, wykluczając zastąpienie tego, co naturalne sztucznymi substancjami. Te warunki wstępne również inspirują wizję biznesu: rośnie zgodnie z kulturą odpowiedzialności firmy, ale produkuje produkty, aby przywrócić zdrowie każdemu.

Zobowiązanie i odpowiedzialność

Dla Cemon Presidio Omeopatia Italiana choroba jest czymś więcej niż zwykłym medyczno-biologicznym wydarzeniem, które można rozwiązać za pomocą narkotyku: jest to raczej wydarzenie życiowe i społeczne.
Cemon zajmuje się nie tylko produkcją i sprzedażą produktów i usług, ale zajmuje się edukacyjną i publiczną debatą na temat zdrowia.
Centrum jest promotorem projektu edukacyjnego i punktem zwrotnym w wiedzy medycznej jako sztuki i techniki leczenia: medycyny homeopatycznej.
To jest misja Cemon Presidio Omeopatia Italiana w służbie dzisiejszego i jutrzejszego człowieka, aby stworzyć zrównoważone i zrównoważone kultury i style życia.

Przetłumaczono ze strony: www.cemon.eu.

Dane producenta suplementów ekologicznych:

via Antonio Gramsci, 18 – 80122 Napoli – Italia Tel. +39 0817614707 Fax +39 0817613665 info@cemon.eu strona: www.cemon.eu