Biovie to ekologiczne podejście do prania, sprzątania, zmywania. Marka związana jest z firmą Lea Nature, która może się pochwalić produkcją również kosmetyków So Bio. Założeniem Biovie jest szeroko pojęta dbałość o środowisko. Ekologiczne środki czystości i inne produkty nie zawierają fosforanów, EDTA, NTA, eteru glikolu, sztucznych barwników, syntetycznych zapachów, enzymów pochodzących z GMO. Środki powierzchniowo czynne są roślinnego pochodzenia a opakowania nadają się do recyklingu. Biovie to środki czystości pochodzenia roślinnego, ulegające łatwo biodegradacji nie mając przy tym prawie wpływu na środowisko. To produkty nietestowane na zwierzętach. 1% z obrotów firmy Biovie przeznaczane jest na ochronę środowiska. Ekologiczne środki czystości Biovie z pewnością spełnią pokładane wobec nich oczekiwania.

Motto firmy to: “Nie będziemy zmieniać świata, ale staramy się zmienić niektóre praktyki.”

  Biovie  

Kierunek działalności Lea Nature firmy produkującej między innymi ekologiczne środki czystości Biovie, zrodził się z potrzeby zaoferowania alternatywy dla chemicznych kosmetyków, środków czystości, suplementów diety. To również szersze działania mające na celu wprowadzanie zdrowych, proekologicznych postawy i zachowań. Działalność firmy to również podejmowanie trudnych tematów i konkretne działania na różnych płaszczyznach: – zarządzania zasobami ludzkimi – ochrona zdrowia publicznego – wspieranie pro-zdrowotnych inicjatyw – wdrażanie alternatywnych systemów – wspieranie badań w celu wykazania negatywnych i ukrytych skutków konwencjonalnych produktów chemicznych na zdrowie

Odpowiedzialność i podejmowanie konkretnych działań pro-ekologicznych stała się stałym elementem w rozwoju działalności formy. Z czasem, celem stał się nowy model biznesowy polegający na spójności ekologicznej i społecznej. Z czego firma Lea Nature produkująca między innymi ekologiczne środki czystości Biovie jest dumna. Wciąż podejmujemy nowe wyzwania, poprawiamy błędy i skłaniamy do większej odpowiedzialności. Osiągnięcie równowagi pomiędzy wydajnością i zaangażowaniem, jest drogą do profesjonalności.

Biovie ekologiczne środki czystości  

Wartości Lea Nature

Działania podejmowane są w poszanowaniu przyrody, dóbr naturalnych, zdrowia, człowieka i są bezpieczne oraz bez użycia GMO. Założeniem jest nie korzystanie z toksycznych substancji i kontrola tego. Z myślą o przyszłych pokoleniach prowadzimy działania w celu ochrony naturalnego środowiska, poprzez właściwą gospodarkę odpadami, zarządzanie energią i wykorzystywania ekologicznych materiałów. Swoje działania, koncepcje i cele przedstawiamy w oryginalny sposób. Dzielimy się wiedzą w ciekawy i humorystyczny sposób. Doceniamy i szanujemy swoje różnice. Podejmujemy pionierskie inicjatywy i badania, innowacyjne rozwiązania w zakresie marketingu, technologii, badań i rozwoju. Jako odpowiedzialna firma skupiamy się na uszanowaniu niezależności i rozwoju jednostki. Wspieramy solidarność i współpracę grupy, doceniamy wzajemną pomoc, słuchamy współpracowników. Angażujemy się z zapałem i przekonaniem w podejmowane projekty. Dbamy o dostarczenie pracownikom odpowiedniej wiedzy. Ciągle się doskonalimy i szukamy jak najlepszych rozwiązań z mierzalnymi skutkami. Nasze kroki, cele, działania są autentyczne i przejrzyste. Celem naszym jest być pro-aktywnym w służbie naszym klientom wewnętrznym, dystrybutorom i konsumentom, przekazywać energię i motywację.

Nasza polityka jakości to dążenie do doskonałości w rozsądnej cenie. Ekologiczne środki czystości marki Biovi to dbałość o środowisko na każdym etapie produkcji i w użytkowaniu. Etyka jest wspólnym wątkiem we wszystkich dziedzinach działalności, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Łączy szacunek dla przyrody i istot żywych w poszukiwaniu harmonii i równowagi. Firma Lea Natura ma 10 zakładów produkcyjnych w różnych rejonach Francji i wspiera lokalne zatrudnienie. Ma również trzy laboratoria do badań i rozwoju, laboratorium kontroli jakości i laboratorium analiz sensorycznych oraz zaangażowanych pracowników, którzy pracują razem, aby opracowywać produkty najwyższej jakości, z korzyścią dla konsumentów i bez szkody dla środowiska. Aby zapewnić konsumentom piękno, zdrowie poprzez produkty naturalne i organiczne. Firma Lea Nature była wielokrotnie nagradzana za osiągnięcia, zaangażowanie i wkład w rozwój.

Biovie

Certyfikaty ekologiczne marki Biovie

Groupe Léa Nature Avenue Paul Langevin 17180 Périgny 05.46.34.30.00

strona: www.leanature.com/fr/marques/20/biovie.html