Cera mieszana, tłusta, trądzikowa

Larens Dermo Serum 100 ml

119,79 

Kosmetyki Larens

Larens to polska marka naturalnych kosmeceutyków opartych na unikalnym kompleksie kolagenowym i naturalnie pozyskanych składnikach. Marka Larens należy do Grupy WellU. To dzięki patentom tego wybitnego polskiego naukowca oparto wiele z składów, z których stworzone są kosmetyki Larens. Ów naukowiec ma na swoim koncie aż 5 patentów oraz przyznano mu liczne wyróżnienia przyznane między innymi w Brukseli i Genewie. Najważniejszym z nich jest opracowanie niepowtarzalnej metody pozyskiwania kolagenu dzięki której zachowuje on w pełni jego strukturę.

Larens

Badania nad kosmetykami Larens

Ponadto ciągle prowadzi liczne badania udoskonalające obecne produkty i oczywiście tworzy nowe skuteczne preparaty anti-aging na świecie. Profesor jest twórcą i właścicielem patentów, które dotyczą bardziej zaawansowanych rzeczy, a mianowicie opracował metodę nieinwazyjnego badania mózgu po urazach. Jeśli chodzi o tę właśnie dziedzinę nauki to godne zauważenia dla samej nauki są publikacje:

Pluciński J., FrydrychowskiA.F., New aspects in assessment of changes in width of subarachnoid space with near-infrared Transillumination/backscattering sounding, part 1: Monte Carlo numeric modeling. Journal of Biomedical Optics. 2007; 12(4): 1-10 IF=3.084.

Frydrychowski A.F., Wszędybył-Winklewska M., Gumiński W., Przyborska A., Kaczmarek J., Winklewski P.: Use of Near Infrared Transillumination / Back Scattering Sounding (NIR-T/BSS) to assess effects of elevated intracranial pressure on width of subarachnoid space and cerebrovascular pulsation in animals. Acta Neurobiologiae Experimentalis. IF= 1,533.

Frydrychowski A.F., Kaczmarek J., Juzwa W., Rojewski M., Pluciński J., Gumiński W., Kwiatkowski Cz., Lass P., Bandurski T. N e a r – I n f r a R e d – Transillumination (NIR-TI) – a New Non-invasive Tool for Exploration of Intracranial Homeostasis and Monitoring of Its Impairments. Biocybernetics and Biomedical Engineering 1999a; Vol.19, Number 2: 99-108.

Frydrychowski A.F., Wszędybył-Winklewska M., Bandurski T., Winklewski P.: Flow-induced changes in pial artery compliance registered with a non-invasive method in rabbits. Microvascular Research. 2011, 82(2): 156-162. IF= 2,39.

W czasie pracy zawodowej wspomniany polski naukowiec uzyskał szereg wyróżnień i nagród, między innymi:
– Złoty medal z wyróżnieniem na wystawie — Brussels Eureka 97, za Systeme pour le monitoring non-invasif de l’espace du cerveau et de la pulsation cerebro-vasculaire.
– Złoty medal z wyróżnieniem oraz Nagrodę Specjalną flamandzkiego Ministra Finansów, Budżetu i Polityki Zdrowotnej na wystawie Brussels Eureka 97, za Systeme pour le monitoring non-infasif de l’espace du cerveau et de la pulsation cerebro-vascularie
– Złoty medal na wystawie — 26 Salon
– International des Inventions – Geneve 98, za System pour le monitoring non-invasif du volume du cerveau
– Grand Prix na I Międzynarodowej Wystawie Wynalazków INNOWACJE 98, za System do nieinwazyjnego monitorowania zmian objętości mózgu.
– profesor jest czynnym członkiem Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego

Larens kosmetyki

Działa też na terenie Polskiego Towarzystwa Akupunktury, gdzie pełni następujące funkcje:
– prezesa Pomorskiego Oddziału.
– członka Zarządu Krajowego
– przewodniczącego Krajowej Komisji Nauki ds. Akupunktury

Kosmetyki Larens bogate są w oligopeptydy i polipeptydy

Do najnowszych odkryć grona naukowców WellU Group należy bez wątpienia odkrycie metody ekstrakcji pozwalającej pozyskiwać ze skór wybranych gatunków ryb cały szereg biologicznie aktywnych oligopeptydów i polipeptydów. Wszystkie kosmetyki Larens są wzbogacane kompleksem tych niezwykłych substancji. Preparaty Larens zawierają kilkaset aktywnych biologicznie, naturalnych peptydów, pochodzących głównie z trzech grup białek: lumikanu, dekoryny i histonów. Są to w znacznej ilości małe peptydy, 7-29 aminokwasów. To właśnie badacze z Grupy WellU stworzyli jedyny taki na świecie kompleks bioaktywnych oligo- i polipeptydów. Preparaty z serii Peptidum charakteryzują się własnie tym iż zawierają nawet 100 krotnie więcej peptydów, niż produkty innych marek.

Uznanie na rynkach Europy preparatów Larens WellU
Preparaty stworzone przez WellU Group zostały uznane za wyjątkowe i wyróżnione szeregiem nagród m.in.:

Spośród wielu wyróżnień, jakie otrzymaliśmy, jednym z najbardziej znaczących jest srebrny medal na 55 Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS EUREKA 2006. Jest to nagroda, którą otrzymują wyłącznie przełomowe odkrycia w dziedzinie nauki na skalę światową!

Inwestujemy w naukę
Jesteśmy jedną z nielicznych firm na świecie działających w systemie MLM, mających tak solidne zaplecze naukowe.

Larens i filozofia Anti-aging Masters

Filozofia Anti-aging Masters wyrosła na kulcie zdrowia, urody i wysokiej jakości życia ociekającego pasją, skupia się na odwracaniem biegu zegara biologicznego, a materializuje m.in. w kosmeceutykach Larens, które są zwieńczeniem dekady naszej pracy oraz ukłonem w Waszą stronę. We wszystko bowiem co opuszcza mury WellU wkładamy maksimum troski, dokładności, precyzji – wszak jak nikt inny wiemy, że skuteczność i szybka namacalność efektów są równoznaczne wiarygodności i zaufaniu. A skuteczność i efektowność byłaby niewiele warta bez bezpieczeństwa, dlatego za sojusznika obraliśmy naturę, z którą spółkujemy, celem odwrócenia jej praw.

Jako, że z naszej nazwy wynika sens naszego powołania, nie chcemy Wami szafować czy przekazywać Cię z rąk do rąk – potrafimy roztoczyć nad Wami kompleksową, holistyczną opiekę, a wyzwania, które nam stawiacie działają na nas jak paliwo napędowe. Tacy już jesteśmy – perfekcyjni, nieustępliwi i bezkompromisowi jeśli mowa o walce z poczynaniami zegara biologicznego, co potwierdza dekada badań, patenty i co najważniejsze – Wasze długoletnie zaufanie i lojalność. Z nieskrywaną dumą oddajemy Wam do użytku narzędzia do ujarzmienia procesu starzenia się. Niniejszym zapraszamy Was do świata rewolucji bez skalpela.

Kosmeceutyki Larens

Przyrost kolagenu [%]
W Akademii Medycznej we Wrocławiu w IV kwartale 2012 roku wykonano badanie na komórkach hodowlanych pobranych z podniebienia. Oznaczenia w poniższym badaniu wykonane metodą SIRCOL.

Test cytotoksyczności metodą MTT
W świecie nauki badacze dążą cały czas do wyeliminowania efektu cytotoksycznego z substancji aktywnych przy jednoczesnym zachowaniu pożądanego działania. Bez wątpienia jest to jedno z trudniejszych wyzwań jeśli chodzi właśnie o zastosowanie substancji syntetycznych, które działają jedynie wybiórczo. Naukowcy z Grupy WellU dokonali tego wyczynu i udało im się stworzyć kompleks naturalnych, rybich peptydów, które z jednej strony pobudzają syntezę kolagenu, z drugiej strony znacząco hamują aktywność cytotoksyczną. Dotychczas nie ma na świecie podobnie działających preparatów, które mogą chociażby w nikłym stopniu się z nimi równać.

Woda Nutrivi w kosmeceutykach Larens WellU

Z wodą Nutrivi wiąże się przyszłość zdrowia i pielęgnacji, która jest notabene nano i heksagolnalna wodą. Jest ona doskonałym nośnikiem i rozpuszczalnikiem dla substancji aktywnych. Jej budowa pozwala na przenikanie do większości komórek zapewniając im tym samym głębokie nawilżenie wszystkich warstw skóry. Woda Nutrivi zapewnia bardzo dużą wchłanialność substancji aktywnych.

Woda jest bezsprzecznie naturalnym nośnikiem i zarazem magazynem informacji, gdyż jest substancją zdolną do przenoszenia informacji za pomocą mechanizmu w postaci elektromagnetycznej matrycy.

NANO – czyli bardzo drobna cząsteczka wody ma ogromną zdolność przenikania do każdej, nawet zmutowanej komórki, pobudzając w niej naturalne procesy autoregeneracji.

Nanocząsteczka
Nanocząstka (lub nanoproszek lub nanoklaster lub nanokryształ) jest mikroskopijną cząstką o co najmniej jednym wymiarze mniejszym niż 100 nm. Badania nanocząsteczek są obecnie obszarem intensywnych badań naukowych, ze względu na szeroką gamę potencjalnych zastosowań w dziedzinach biomedycznych, optycznych i elektronicznych.

Ze względu na globalny wzrost wykorzystania nanocząsteczek, na przykład w produktach konsumenckich i farmaceutycznych oczekuje się, że w coraz większym stopniu staną się źródłem zanieczyszczenia środowiska (powietrza, gleby i wody). Im więcej nanocząstek zostanie wykorzystanych tym więcej materiałów zostanie uwolnionych do środowiska i źródeł wody pitnej.

Zagrożenia związane z nanocząsteczkami w źródłach wody pitnej są nadal w większości nieznane. Wynika to z braku wiedzy o toksycznym wpływie nanocząsteczek, losie i zachowaniu nanocząstek w środowisku oraz usuwaniu nanocząstek w procesach uzdatniania wody. Ponadto nie ma wystarczających technik analitycznych do pomiaru nanocząstek. Te luki w wiedzy sprawiają, że usuwanie nanocząsteczek z wody jest istotnym zagadnieniem technologicznym i społecznym w odniesieniu do zapewniania zdrowej i bezpiecznej wody pitnej.

Oczyszczalnie ścieków i wody pitnej są ważnymi barierami w cyklu życia nanocząsteczek w środowisku. Stanowią one także barierę przed potencjalnym uwalnianiem nanocząsteczek do środowiska i zapewniają ważną ochronę zdrowia publicznego. Jednak dzisiejsze stacje uzdatniania wody nie zostały (w szczególności) zaprojektowane do usuwania nanocząsteczek. Celem badań jest określenie występowania nanocząsteczek w źródłach wody pitnej, a także zbadanie ich usunięcia w istniejących procesach uzdatniania wody pitnej.

Nanocząsteczki mają duże znaczenie naukowe, ponieważ są faktycznie pomostem między materiałami sypkimi a strukturami atomowymi lub molekularnymi. Materiał sypki powinien mieć stałe właściwości fizyczne niezależnie od jego wielkości, ale w nanoskali często tak nie jest. Obserwuje się właściwości zależne od wielkości, takie jak uwięzienie kwantowe w cząstkach półprzewodników, rezonans plazmonów powierzchniowych w niektórych cząstkach metalu i superparamagnetyzm w materiałach magnetycznych. Właściwości materiałów zmieniają się, gdy ich wielkość zbliża się do nanoskali, a odsetek atomów na powierzchni materiału staje się znaczący. W przypadku materiałów sypkich większych niż jeden mikrometr odsetek atomów na powierzchni jest niewielki w stosunku do całkowitej liczby atomów materiału. Ciekawe, a czasem nieoczekiwane właściwości nanocząstek nie wynikają częściowo z aspektów powierzchni materiału dominującego nad właściwościami w miejsce właściwości masowych. Nanocząstki wykazują szereg specjalnych właściwości w stosunku do materiału sypkiego. Na przykład gięcie masy miedzianej (drut, wstążka itp.) zachodzi przy przemieszczaniu atomów miedzi / skupisk w skali około 50 nm.

Nanocząstki miedzi mniejsze niż 50 nm są uważane za super twarde materiały, które nie wykazują tej samej ciągliwości i ciągliwości jak masa miedzi. Zmiana właściwości nie zawsze jest pożądana. Materiały ferroelektryczne mniejsze niż 10 nm mogą przełączać kierunek magnesowania za pomocą energii cieplnej w temperaturze pokojowej, co czyni je bezużytecznymi do przechowywania w pamięci. Zawiesiny nanocząstek są możliwe, ponieważ oddziaływanie powierzchni cząstek z rozpuszczalnikiem jest wystarczająco silne, aby przezwyciężyć różnice w gęstości, co zwykle powoduje, że materiał tonie lub pływa w cieczy. Nanocząsteczki często mają nieoczekiwane widoczne właściwości, ponieważ są na tyle małe, że ograniczają swoje elektrony i wytwarzają efekty kwantowe.

Na przykład Nanocząstki złota są w roztworze ciemnoczerwone lub czarne. Nanocząsteczki mają bardzo wysoki stosunek powierzchni do objętości. Zapewnia to ogromną siłę napędową dla dyfuzji, szczególnie w podwyższonych temperaturach. Spiekanie może odbywać się w niższych temperaturach, w krótszym czasie niż w przypadku większych cząstek. Teoretycznie nie wpływa to na gęstość końcowego produktu, chociaż trudności w przepływie i tendencja nanocząstek do aglomeracji komplikuje sprawy. Duży stosunek powierzchni do objętości zmniejsza również początkową temperaturę topnienia nanocząstek.

Larens

Woda NUTRIVI zastosowana w kosmetykach Larens pozwala skórze niemal całkowicie wchłonąć substancje aktywne i odżywcze jednocześnie wzmacniając i pielęgnując skórę z nieporównywalnie lepszym skutkiem. Jest doskonałym nośnikiem innych substancji, ułatwiając ich transport.

Woda Nutrivi jest podstawowym składnikiem wszystkich produktów z serii Nano Collagen i stanowi ona istotę dogłębnego nawilżania i codziennej pielęgnacji wszystkich typów cery. Jak dowiedziono ma ona niezwykłą zdolność przenikania do każdej nawet bardzo zniszczonej komórki skóry przy jednoczesnym intensywnym nawilżeniu i stymulacji regeneracji zniszczonych struktur skóry oraz wzmocnieniu naturalnych mechanizmów obronnych i łagodzeniu podrażnienia.

Dowody Nutrivi ze wzrostu dla trzech szczepów fasoli karłowatej:

Badanie ukrwienia rąk, dokonane po 7 dniach spożywania „ożywionej”* wody za pomocą systemu ADR – Dr Adriana Wosińskiego.

Rozbudowany system „ożywiania wody”*, oparty na wynalazkach Dr Adriana Wosińskiego, Dr Diany Wojtkowiak oraz Profesora Andrzeja Frydrychowskiego, stosowany jest przy produkcji wody Nutrivi.

Kosmeceutyki Larens wytwarzane są w oparciu o najnowszą technologię generatorów stosowanych do jej produkcji. Generatory są tym niezwykłym wynalazkiem, które potrafią zmieniać strukturę wody. Korzyści jakie płyną z zastosowania tejże wody w kosmeceutykach Larens są następujące:
– znacząco poprawiony jest transport substancji odżywczych w głąb skóry,
– wyrównane są zaburzenia energetyczne w ustroju człowieka, które mierzone są wzdłuż kanałów akupunkturowych, co potwierdzono metodą RYODORAKU.
– dzięki niej osoby narażone na zwiększony wysiłek fizyczny szybciej się regenerują. Woda powoduje usunięcie nadmiernego stężenia metali ciężkich z organizmu człowieka (badanie Dr Wosińskiego przy użyciu systemu ADR-4 w USA, przeprowadzone przez firmę Trace Elements Inc.).

Bioaktywny kolagen w kosmeceutykach Larens WellU
Kolagen to jedno z tych zwrotów, które rzucają się jak liść w kiepski dzień. Dotyczy to zarówno naszej skóry, jak i naszych produktów do pielęgnacji skóry. Jego terytorium wykroczyło poza granice kremu kolagenowego. Okazało się, że kolagen jest dostępny we wszystkim. Wystarczy tylko wymaz lub łyk kolagenu, zaś te produkty z odwróceniem wieku obiecują, że możesz wyglądać o wiele lat młodziej. W miarę starzenia się włókniste białko znane jako kolagen ulega degradacji co prowadzi do utraty wsparcia w skórze, które następnie rozwija matę powitalną dla zmarszczek. Kolagen jest pozyskiwany ze źródeł morskich lub bydlęcych, dodawany do formuł kosmetycznych i sprzedawany jako odpowiedź na odwrócenie tego procesu.

Dzięki właściwościom kolagenu tworzona jest na skórze siateczka proteinowa dzięki której skóra nie traci wilgoci, zaś jej komórki stają się jędrne i pobudzone tym samym zaczynają produkować własny kolagen.

Dzięki kolagenowi skóra staje się bardziej gładka i delikatna, poprawia się jej sprężystość i napięcie. Przyjmując odpowiedni kolagen szybko można dostrzec, że skóra odzyskuje jędrność, elastyczność i zdrowy wygląd w niedługim czasie. Proces starzenia się jest znacząco wyhamowany, a zmarszczki zdecydowanie wygładzone. Podczas procesu powstawania kolagenu to poza białkiem otrzymujemy również łańcuchy wolne aminokwasy oraz łańcuchy peptydów.

Pewnie zastanawiasz się, w jaki sposób słynny kolagen wchodzi w grę. Prawdą jest, że tak nie jest – przynajmniej nie w sposób sugerowany na etykiecie. Kolagen w kosmetykach do stosowania miejscowego (w przeciwieństwie do iniekcji kolagenowych) działa tylko na warstwę powierzchniową skóry, a nawet jeśli jest identyczny z ludzkim białkiem, nie będzie uzupełniał niedoborów kolagenu. Aby stymulować produkcję nowego kolagenu w skórze, kosmetyczna formuła musi zawierać składniki, które wydajnie penetrują głęboko i wspólnie pracują nad odbudową kolagenu. To samo dotyczy elastyny. Wrzucanie kolagenu i elastyny do mikstury nie spowoduje, że skóra będzie wytwarzać własne białka. Jednak skumulowany efekt takich składników jak aminokwasy oraz peptydy może przyczynić się do lepszego samopoczucia skóry.

Do głównych zadań peptydów należy ułatwianie „komunikacji” między komórkami oraz stymulacja naturalnych procesów fizjologicznych w skórze. Ponadto polipeptydy wzmacniają płaszcz ochronny skóry, zapobiegając działaniu szkodliwych czynników. Z kolei aminokwasy potrafią zatrzymać wilgoć, ponieważ są między innymi składnikiem naturalnego czynnika nawilżającego skórę, czyli NMF (Natural Moisturizing Factor). Działają nawilżająco, zwiększają działanie higroskopijne innych składników NMF. Ich zadaniem jest zmiękczanie i uelastycznianie naskórka.

Kolagen jest długołańcuchowym aminokwasem i najobficiej występującym białkiem w organizmie. Składa się z poszczególnych aminokwasów: glicyny, proliny, hydroksyproliny i argininy, a w naturze występuje wyłącznie w tkankach zwierzęcych, zwłaszcza kościach i tkance łącznej. To jest to, co jest odpowiedzialne za nadanie skórze sprężystości, włosom ich siły, a tkance łącznej zdolność utrzymywania wszystkiego na swoim miejscu. W rzeczywistości białko kolagenowe stanowi 30% całkowitego białka w organizmie i 70% białka w skórze! Naturalna produkcja kolagenu w organizmie zmniejsza się wraz z wiekiem, a wiele współczesnych czynników związanych ze stylem życia (takich jak stres, zła dieta, brak równowagi w jelitach itp.) Może również zmniejszyć zdolność organizmu do jego wytworzenia.

Aby częściowo zapobiec efektom starzenia się skóry jedna z metod jest dostarczanie kolagenu z zewnątrz. Próby stosowania w kosmetyce i implantologii kolagenu początkowo syntetycznego, a później bydlęcego nie przyniosły zamierzonego efektu, ponieważ nie pozyskano dotąd kolagenu biologicznie aktywnego o budowie łańcuchów aminokwasowych identycznych jak u człowieka. Wynaleziona metoda pozyskania kolagenu rybiego, który zachowuje strukturę potrójnej helisy (właściwą tylko białkom organizmów żywych) jest właściwie jednym z ciekawszych odkryć w świecie kosmetyki w obecnych czasach. Mieniło ono świat kosmetologii i biotechnologii białek na zawsze. W efekcie tych prac pojawił się na rynku unikatowy preparat białkowy zastosowany kosmeceutykach Larens wykazujący silne właściwości naprawcze skóry, który z powodzeniem stosowany jest przez ogromną rzeszę konsumentów w wielu krajach świata. Jest to jeden z niewielu w odróżnieniu od tysięcy kosmetyków preparat, który bezpośrednio dotyka przyczyny starzenia się skóry (niedobór kolagenu), zamiast walczyć ze skutkami.

Larens

Larens najskuteczniejsze preparaty anti-aging na świecie

RYBIE PEPTYDY TO PRZYSZŁOŚĆ ŚWIATOWEJ KOSMETOLOGII
Aktywna biologicznie „bomba” naturalnych oligopeptydów i polipeptydów. Peptydy to organiczne związki chemiczne, powstające przez połączenie cząsteczek aminokwasów wiązaniem peptydowym.

Kosmetyki Larens zawierają wiele naturalnych składników jakimi są oligopeptydy.

Oligopeptydy – to krótkie łańcuchy, złożone z kilku aminokwasów. Oligopeptydy, które czasami są po prostu określane jako peptydy, są krótkimi łańcuchami monomerów aminokwasów połączonych wiązaniami peptydowymi. Termin oligopeptyd stosuje się w odniesieniu do peptydu z mniejszą liczbą członków aminokwasów w przeciwieństwie do polipeptydu, który jest peptydem złożonym z kilku reszt aminokwasowych. Dokładny zakres wielkości jest kwestią opinii, ale opisane oligopeptydy składają się zazwyczaj z około dwóch do czterdziestu reszt aminokwasowych. Tak więc, oligopeptydy obejmują dipeptydy (dwa aminokwasy), tripeptydy (trzy aminokwasy), tetrapeptydy (cztery aminokwasy), pentapeptydy (pięć aminokwasów), heksapeptydy (sześć aminokwasów), heptapeptydy (siedem aminokwasów), oktapeptydy (osiem aminokwasów) kwasy), nonapeptydów (dziewięć aminokwasów), dekapeptydów (dziesięć aminokwasów), undekapeptydów (jedenaście aminokwasów), dodekapeptydów (dwanaście aminokwasów), icosapeptydów (dwadzieścia aminokwasów), tricontapeptydów (trzydzieści aminokwasów), tetrakontapeptydów (czterdzieści aminokwasów) ), itp. Oligopeptydy mogą być również klasyfikowane zgodnie ze strukturą molekularną: aeruginoniny, cyjanopeptyny, mikrocystyny, mikrokrydyny, mikrogininy, anabaenopeptyny i cyklamidy.

Polipeptydy – to dłuższe łańcuchy, złożone z kilkunastu aminokwasów. Biochemicy na ogół używają terminu polipeptyd do opisywania średniej wielkości łańcuchów peptydowych składających się z 10 lub więcej aminokwasów. W biochemii termin białko jest niespecyficzny, ponieważ obejmuje łańcuchy aminokwasów dowolnej długości. Jednak polipeptydy dotyczą białek o określonej wielkości. Dlatego termin polipeptyd odnosi się do ogólnego rozmiaru łańcuchów peptydowych. Trzustkowy hormon insuliny jest przykładem polipeptydu. Insulina pomaga organizmowi w użyciu i przechowywaniu cukru. Polipeptydy pomagają tworzyć białka poprzez łączenie wielu aminokwasów. Białka są tworzone przez wiązanie dwóch lub więcej polipeptydów, które następnie są składane do określonego kształtu dla określonego białka. Peptydy odpowiadają za regulację procesów komórkowych oraz komunikację międzykomórkową, co wywiera istotny wpływ na funkcjonowanie skóry. Zarówno Oligo- jak i polipeptydy mają bowiem silne działanie przeciwstarzeniowe. Peptydy są stosowane w terapii chorób dermatologicznych, w których to wykorzystuje się stymulowanie syntezy białek skóry. Peptydy, w odróżnieniu od białek mogą pokonać barierę skórną i przenikać do głębszych warstw skóry dzięki znacznie mniejszym cząsteczkom, zbudowanym z kilku do kilkunastu aminokwasów. Peptydy działają kierunkowo, stymulując określone procesy w skórze:
– usuwanie niedoskonałości spowodowanych fotostarzeniem tj. przebarwienia skóry.
– zwiększenie grubości skóry właściwej i naskórka,
– zwiększenie elastyczności skóry,

Wzrost spoistości, gęstości i jędrności skóry warunkują 3 różne mechanizmy działania peptydów, które w zależności od aktywności biologicznej można podzielić na:
– peptydy transportujące substancje aktywne w głąb skóry,
– peptydy sygnałowe, stymulujące aktywność fibroblastów do produkcji włókien podporowych skóry – kolagenu i elastyny, przyczyniając się do spłycania zmarszczek,
– inhibitory neurotransmiterów tzw. neuropeptydy rozkurczają mięśnie odpowiadające za powstawanie zmarszczek mimicznych

Parametrem odpowiedzialnym za terapeutyczne działanie biopeptydu jest jego odpowiednia zawartość w recepturze i to jest ogromny atut produktów Larens. Peptydy przenoszą składniki aktywne w głąb skóry. Peptydy posiadają właściwości energetyzujące, czyli pobudzają komórki skóry do produkcji kolagenu i elastyny. Pomagają w walce z przebarwieniami – rozjaśniają i wyrównują koloryt skóry. Efektem ich zastosowania w kosmetyce jest sprężyste ciało, wypełnienie bruzd i nierówności, a także zapobieganie wiotczeniu skóry.

Biopeptide Complex – działanie w dermatologii i kosmetologii
Peptydy – krótkie łańcuchy białek, złożone z kilku do 29 aminokwasów. Wnikają w skórę. Są wchłaniane z układu pokarmowego. Są bardzo korzystne dla organizmu, nie tylko skóry. W skórach ryb znajduje się mnóstwo aktywnych substancji, które mają zbawienny wpływ, zarówno na naszą urodę, jak i na nasze zdrowie.

Korzyści dla Twojej skóry i ciała jakie dają kosmetyki Larens:
– Hamują aktywność metaloproteinaz (enzymów starzeniowych),
– Działają przeciwbólowo łagodząc wpływ ostrego klimatu i mechanicznych czy chemicznych czynników środowiskowych,
– Regulują proces angiogenezy – tworzenie się naczyń włosowatych.
– Przenoszą składniki aktywne w głąb skóry,
– Stymulują produkcję kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego,
– Dostarczają niezbędny budulec do odbudowy kolagenu w wielu narządach m.in.: w stawach, chrząstkach, paznokciach, włosach, gałce ocznej, wątrobie,
– Działają przeciwzapalnie,
– Hamują wydzielanie enterleukin – powodujących przedłużające się ostre stany zapalne,
– Efektem ich zastosowania w kosmetyce jest sprężyste ciało, wypełnienie bruzd i nierówności, a także zapobieganie wiotczeniu skóry,
– Są pomocne w walce z przebarwieniami – rozjaśniają i wyrównują koloryt cery,

Marka Larens posiada także odłam kosmetyków dla profesjonalistów pod nazwą

Larens Professional Line

Larens kosmetyki tabelaLarens WellU

WellU Larens

Larens kosmetyki

Larens certyfikaty

You cannot copy content of this page