Produkty ekologiczne zmniejszają ryzyko dla zdrowia publicznego, a także dla pracowników rolnych, ich rodzin i konsumentów minimalizując narażenie na toksyczne i trwałe substancje chemiczne w gospodarstwie i w żywności, w glebie, w której pracują i bawią się, powietrzu, którym oddychają i wodzie, którą piją. Dzieci są szczególnie narażone na pestycydy. Zatem oferowane ekologiczne suplementy diety dla dzieci dają rodzicom możliwość wyboru produktów wytwarzanych bez użycia tych toksyn. Produkcja ekologiczna nie tylko zmniejsza ryzyko dla zdrowia publicznego, ale coraz więcej dowodów wskazuje, że żywność uprawiana organicznie jest bogata w składniki odżywcze takie jak witamina C, żelazo, magnez i fosfor, przy mniejszej ekspozycji na pozostałości azotanów i pestycydów w ekologicznie uprawianych owocach, warzywach, i ziarna w porównaniu z produktami tradycyjnie uprawianymi. Chociaż udowodnienie korzyści zdrowotnych wynikających z spożywania określonego pokarmu jest złożoną kwestią, na którą trzeba odpowiedzieć, dowody wskazują, że istnieją zdrowsze profile żywieniowe związane ze spożywaniem różnych produktów ekologicznych.
Rolnictwo ekologiczne wytwarzając składniki, na których opierają się składy suplementów diety, które w praktyce nie tylko chronią zdrowie środowiska, ale także dążą do jego poprawy. Zamiast polegać na syntetycznych pestycydach i nawozach, które mogą zubożyć glebę w cenne składniki odżywcze i zwiększyć degradację środowiska, rolnictwo ekologiczne gromadzi glebę przy użyciu takich praktyk, jak kompostowanie, zasiewy i płodozmian. Ponadto rolnicy ekologiczni dążą do zachowania i ochrony naturalnych siedlisk przy założeniu, że zróżnicowany krajobraz biologiczny pomaga wyżywić zarówno ludzi, jak i planetę. Praktycznie ekologiczne suplementy diety dla dzieci są właśnie wytwarzane ze składników pochodzących głownie z upraw ekologicznych, które są drobiazgowo sprawdzane przez organizacje je certyfikujące.

You cannot copy content of this page